AudiologicX Web API

Integratie met andere externe systemen kan niet altijd plaatsvinden middels een databasekoppeling of exports. In deze gevallen kan onze Web API uitkomst bieden.

In veel gevallen moet de audiometrische data die binnen AudiologicX is opgeslagen ook worden geïntegreerd binnen andere externe systemen. Hoewel een databasekoppeling veelal het meest eenvoudig zou zijn, wordt dit niet altijd ondersteund. In praktijk blijkt namelijk dat bijvoorbeeld veel Ziekenhuis Informatiesystemen een voorkeur hebben om via internet standaarden te communiceren.

We hebben een koppeling gerealiseerd waarmee op eenvoudige wijze data aan AudiologicX kan worden onttrokken. Via bestaande web standaarden worden de gegevens in JSON- en/of PDF-formaat gedistribueerd. Ook kan er via HTTP/HTTPS op een veilige manier met onze backend worden gecommuniceerd.