Patiënt en dossier

Op basis van een (extern) patiëntennummer worden de dossiers van de desbetreffende patiënt in JSON-formaat teruggegeven. Hiermee kan het externe systeem een hiërarchische lijst tonen met alle contactmomenten en metingen. Er kan dus getoond worden welke metingen op welk moment hebben plaatsgevonden. Vanuit deze lijst zou men eventueel de details en grafische representatie kunnen tonen in de vorm van een PDF-rapportage.