Decos module

Met behulp van de Decos module kunt u audiometrische data gemeten met Decos apparatuur integreren binnen uw organisatie.

Deze audiometrische data kan worden geprint, gebruikt voor statistische analyses of, indien u de beschikking hebt over onze Noah 4 module, ook automatisch worden gebruikt binnen Noah 4 System. Het handmatig overzetten van deze toon- of spraakaudiogrammen behoort hiermee tot het verleden.

Met deze module kunt u de Decos data dus net zo verwerken alsof het gemeten is met elke andere audiometer. Hiermee blaast u uw bestaande Decos hardware dus nieuw leven in!