Documents module

Een van de belangrijkste uitgangspunten van AudiologicX is het ontsluiten van patiënten- en audiometrische data. Deze module maakt hier dankbaar gebruik van.

In de Documents module komt veel data samen. Patiëntgegevens, gegevens van externe relaties, maar ook de audiometrische data. U kunt op basis van zelf te definiëren workflows een of meerde documenten maken. U kunt hierbij denken aan een recept voor een verwijzer, maar ook de verslaglegging van een multidisciplinair onderzoek. Op basis van sjablonen kan er vrije tekst worden toegevoegd en ook speciale velden die verwijzen naar een dossier van de desbetreffende patiënt. U kunt hierbij denken aan de SRT-waarde van een bepaald spraakaudiogram.

Afhankelijk van de instellingen op de workflow kunt u zelfs afdwingen dat slechts één verantwoordelijk persoon of groep personen, het document digitaal kan ondertekenen.