HL7 module

De HL7 standaard definieert veel standaarden in het zorgdomein, waaronder patiëntgegevens, orders of agendabeheer.

In de meeste ziekenhuizen worden patiëntgegevens ontsloten via een systeem die HL7 berichtverkeer ondersteund. Met behulp van onze HL7 koppeling kunt u de patiëntgegevens binnen AudiologicX automatisch actueel houden met de gegevens zoals ze binnen het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) zijn opgeslagen. Vanzelfsprekend kunt u ook nieuwe patiënten op basis van zijn of haar algemeen geldende patiëntennummer toevoegen.

In een komende versie van deze module zullen we ook berichten ten behoeve van orderverwerking en agendabeheer gaan toevoegen.

Met deze module hoeft u uw patiënten binnen AudiologicX dus niet handmatig toe te voegen of te wijzigen.