Noah 4 module

HIMSA Noah 4 is al sinds jaren de facto standaard waar het gaat om hoortoestelaanpassingen. Steeds meer leveranciers van audiometers leveren tegenwoordig echter ook een Noah 4 compatible meetmodule mee.

Onze Noah 4 module bestaat uit meerdere componenten. De belangrijkste functionaliteit is de synchronisatie van audiometrische data van AudiologicX naar de Noah 4 database, maar ook andersom. Metingen gedaan met een Noah 4 compatible module zullen ook geheel automatisch binnen AudiologicX beschikbaar komen. Deze metingen kunnen vervolgens worden gebruikt voor alle werkprocessen binnen AudiologicX.

We ondersteunen de volgende meettypes:

  • Toonaudiogrammen
  • Spraakaudiogrammen
  • Tympanogrammen en reflexmetingen (in ontwikkeling).