OpenAC module

De OpenAC koppeling verzorgt de verbinding met de OpenAC database en de AudiologicX omgeving.

Indien uw organisatie OpenAC gebruikt om patiëntgegevens te beheren, kunt u deze database koppelen aan de AudiologicX database. Hierdoor zijn uw patiëntgegevens binnen AudiologicX altijd actueel. Het synchroniseren van de data kan plaatsvinden op twee verschillende manieren. U kunt ervoor kiezen om middels een servercomponent de data op gezette te synchroniseren. Een andere manier zou kunnen zijn dat wanneer u de patiënt binnen AudiologicX opent, de patiëntgegevens op de achtergrond worden geactualiseerd. Natuurlijk worden ook nieuwe patiënten toegevoegd op basis van het OpenAC patiëntennummer. Ten behoeve van onze Documents module wordt deze module op korte termijn uitgebreid om ook externe relaties zoals verwijzers of scholen te synchroniseren.

Met deze module houdt u uw patiënten- en externe relaties-bestand dus altijd automatisch up-to-date en hoeft u zelf de patiënten en relaties niet handmatig in te voeren.