Dossier PDF

Indien men voor een bepaald dossier de details wil inzien, kan het externe systeem de PDF functionaliteit aanroepen. Onze Web API zal het document, bijvoorbeeld een audiometrie- of een impedantierapport, in PDF-formaat retourneren. Binnen het externe systeem kan deze op eenvoudige wijze worden getoond of worden afgedrukt